Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2013

papaja
NYC by Sergey Semenov
Reposted fromcities cities viaSayid Sayid

May 11 2012

papaja

May 09 2012

papaja

May 06 2012

6829 84ec

Roma reflected (by marco zeppetella)

Tags: city of love
Reposted fromfine-arts-paintings fine-arts-paintings vialexi lexi

May 05 2012

papaja

May 01 2012

papaja

April 23 2012

papaja
papaja
0111 0cb4
Golden Gate Bridge, 30's

Golden Gate construction cost = less than 30mln$
F-2 Spirit cost (aircraft) = 2200mln$
Tags: city of love

April 18 2012

papaja
El pulpo de Valencia.
Tags: city of love

April 17 2012

papaja
papaja

April 15 2012

papaja
W Kalifornii, Paku MacKerricher (Fort Bragg), znajduje się plaża szklana. Przez ponad 20 lat, od zakończenia drugiej wojny światowej, znajdowało się tu wysypisko śmieci. W 1967 roku, decyzją władz, śmietnisko zamknięto. W międzyczasie natura zrobiła swoje, próbując poradzić sobie z odpadkami. Efektem tego są oszlifowane przez wodę, przypominające szlachetne kamienie, odłamki szkła – nigdzie indziej na świecie nie spotykane.
Tags: city of love
papaja
Un balcón de la Calle Principe de Peñíscola, España.
Tags: city of love

April 14 2012

papaja
9538 a43d 500
Tags: city of love
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialexi lexi
papaja
Barcelona, Spain
Tags: city of love

April 12 2012

papaja
Basque Country, Spain.
Tags: city of love

April 09 2012

papaja

April 04 2012

papaja
8815 b204 500
pływające kino - tajlandia
Reposted fromkrzysk krzysk viainspirations inspirations

March 15 2012

papaja
Noc Kupały 2011
Tags: city of love
Reposted frompoznan poznan vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl