Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

papaja
8400 0ace
Reposted fromtichga tichga viainspirations inspirations
papaja
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viainspirations inspirations
papaja
6771 8add 500
Reposted fromsadeyes sadeyes vianewgirl newgirl
papaja

March 25 2017

papaja
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
papaja
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainspirations inspirations
papaja

March 22 2017

4244 17c6 500
Reposted fromerial erial viaprzytulanki przytulanki
3446 e094 500
Reposted fromSplybox Splybox viatentego tentego

March 18 2017

papaja
Bycie kobietą jest trudne. Jak wiele osób już pisało, jesteśmy emocjami. Do tego stopnia, że czasem, zdając sobie sprawę z własnego irracjonalnego zachowania, w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanawiamy wybuchnąć płaczem. Można i tak. Można też cały dzień leżeć i się załamać, chociaż wie się, że powody są irracjonalne. Można łkać nad losem postaci z książki czy serialu, mając pełną świadomość, że nie istnieją. Można być wredną, chociaż wcale się nie chce, ale nie chce się też być "za dobra" (ach, to znienawidzone przez wszystkich stwierdzenie, tak często pojawiające się w naszych głowach)...  Albo można wziąć się w garść, spalić ciastka i kupić gotowe w Tesco, jak na silną i niezależną kobietę przystało. Można też zrobić to wszystko na raz. I tydzień później śmiać się z siebie.
http://czterywiekipozniej.blogspot.com/2017/03/koniec-swiata-i-przypalone-ciasteczka.html
papaja
7914 b1a0 500
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viainspirations inspirations
papaja
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viainspirations inspirations
papaja
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
papaja
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viainspirations inspirations

March 14 2017

papaja
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viainspirations inspirations
papaja
Nadinterpretacja to zło.
Reposted fromnonecares nonecares viainspirations inspirations

March 13 2017

papaja
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viainspirations inspirations
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viainspirations inspirations

March 12 2017

papaja

magsbanes:

me: i want love

also me: doesn’t like dating apps, doesn’t go out, doesn’t put herself out there, always falls for unavailable people, is kinda ugly anyways

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl