Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

papaja
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viainspirations inspirations
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viainspirations inspirations

March 12 2017

papaja

magsbanes:

me: i want love

also me: doesn’t like dating apps, doesn’t go out, doesn’t put herself out there, always falls for unavailable people, is kinda ugly anyways

magsbanes:

me: i want love

also me: doesn’t like dating apps, doesn’t go out, doesn’t put herself out there, always falls for unavailable people, is kinda ugly anyways

9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron vialexi lexi

March 10 2017

papaja
9991 9b18 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaalicemeow alicemeow
papaja
8991 61ef 500
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
papaja
W wieku sześciu lat
Chciałem zostać kucharką 
Kiedy miałem siedem - Napoleonem. 
Gdy miałem lat piętnaście,
Chciałem być Dalim
I zostałem Nim.
— Salvador Dali
Reposted fromupinthesky upinthesky vialexi lexi

March 09 2017

papaja
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
papaja
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viainspirations inspirations

March 08 2017

papaja

March 07 2017

papaja
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viasmokeshe smokeshe
papaja
4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasmokeshe smokeshe
papaja
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viasmokeshe smokeshe
papaja
4236 2011
Reposted fromoll oll viaciarka ciarka
papaja
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viatruskawkowa11 truskawkowa11

March 06 2017

papaja
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viachaveleh chaveleh
papaja
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaprzytulanki przytulanki
papaja
must. eat. cookie
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viachildren children
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl