Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

papaja
Bycie kobietą jest trudne. Jak wiele osób już pisało, jesteśmy emocjami. Do tego stopnia, że czasem, zdając sobie sprawę z własnego irracjonalnego zachowania, w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanawiamy wybuchnąć płaczem. Można i tak. Można też cały dzień leżeć i się załamać, chociaż wie się, że powody są irracjonalne. Można łkać nad losem postaci z książki czy serialu, mając pełną świadomość, że nie istnieją. Można być wredną, chociaż wcale się nie chce, ale nie chce się też być "za dobra" (ach, to znienawidzone przez wszystkich stwierdzenie, tak często pojawiające się w naszych głowach)...  Albo można wziąć się w garść, spalić ciastka i kupić gotowe w Tesco, jak na silną i niezależną kobietę przystało. Można też zrobić to wszystko na raz. I tydzień później śmiać się z siebie.
http://czterywiekipozniej.blogspot.com/2017/03/koniec-swiata-i-przypalone-ciasteczka.html
papaja
7914 b1a0 500
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viainspirations inspirations
papaja
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viainspirations inspirations
papaja
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
papaja
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viainspirations inspirations

March 14 2017

papaja
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viainspirations inspirations
papaja
Nadinterpretacja to zło.
Reposted fromnonecares nonecares viainspirations inspirations

March 13 2017

papaja
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viainspirations inspirations
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viainspirations inspirations

March 12 2017

papaja

magsbanes:

me: i want love

also me: doesn’t like dating apps, doesn’t go out, doesn’t put herself out there, always falls for unavailable people, is kinda ugly anyways

magsbanes:

me: i want love

also me: doesn’t like dating apps, doesn’t go out, doesn’t put herself out there, always falls for unavailable people, is kinda ugly anyways

9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron vialexi lexi

March 10 2017

papaja
9991 9b18 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaalicemeow alicemeow
papaja
8991 61ef 500
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
papaja
W wieku sześciu lat
Chciałem zostać kucharką 
Kiedy miałem siedem - Napoleonem. 
Gdy miałem lat piętnaście,
Chciałem być Dalim
I zostałem Nim.
— Salvador Dali
Reposted fromupinthesky upinthesky vialexi lexi

March 09 2017

papaja
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
papaja
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viainspirations inspirations

March 08 2017

papaja

March 07 2017

papaja
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viasmokeshe smokeshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl